Ξενοδοχείο Αιγαίον

Αγίου Νικολάου, Νέο Καρλόβασι, Σάμος

Τηλ: 22730-33466

Email: info@aegeonhotel.gr

Karlovasi Şehrine vapurla vardığınızda

takip ederek ‘Αγίου Νικολάου’ (Agiu Nikolau)sokağının kavşağına varıyorsunuz.
Sağa dönüp 500 m için bu sokağı takip ediyorsunuz.Arada ‘Σοφούλη’(Sofuli) sokağının kavşağını ve ‘¨Αγιος Νικόλαος’ (Agiοs Nikolaos) kilisesini göreceksiniz. Biraz daha devam edip sağ tarafınızda otelimizi bulacaksınız.Girişi bu sokaktadır.Solunuzda ve 100 metrelik bir mesafede aracınızı park edebileceğiniz Belediye Otoparkı bulunmaktadır.

Sisam Adasına uçakla vardığınızda

Sisam Hava Meydanı’ndan yola çıkarak Karlovasi Şehrine varmak için iki yol vardır.Size önce Pitagorio Köyü’ne varıp bundan da Vati Şehrine ve sonra Karlovasi Şehrine hareket etmenizi tavsiye ediyoruz.
Vati Şehrinden Karlovasi Şehrine gelerek, kendinizi hemen ‘Σοφούλη’(Sofuli) sokağında buluyorsunuz. ‘¨Αγιος Νικόλαος’ (Agiοs Nikolaos) kilisesini sağ tarafınızda görene kadar devam edersiniz.Bu kavşaktan solunuzdaki ‘Αγίου Νικολάου’ (Agiu Nikolau)-Ege Üniversitesi sokağına sapın.
Az sonra sağınızda otelimizi göreceksiniz.Giriş kapısı,bu sokak üzerinde.100 m lik mesafede ve solunuzda aracınızı park edebileceğiniz Belediye Otoparkı bulunmaktadır.